Vastgoedbeheer & Onderhoud

De bewoner! In de aanpak van Rien Weijers Dakwerken staat deze centraal
Platte daken
Platte daken door Rien Wijers Dakwerken
Circulair dakconcept
Circulair dakconcept door Rien Weijers Dakwerken
Hellende daken
Hellende daken door Rien Weijers Dakwerken
Zinkwerk
Zinkwerk door Rien Weijers Dakwerken
Energetisch verduurzamen
Energetisch verduurzamen door Rien Weijers Dakwerken
Contact opnemen
Contact opnemen met Rien Weijers Dakwerken

Betrouwbare partner voor vastgoedbeheer en onderhoud

De bewoner! In de aanpak van Rien Weijers Dakwerken staat deze centraal. In hoeverre is deze gekend in een verduurzamingsproject en hoe is de begeleiding tijdens de werkzaamheden? Door deze vragen te stellen is duidelijk dat in een vroeg stadium betrokkenheid van een dakspecialist essentieel is. De dakschil is een wezenlijk onderdeel van een woning of pand en heeft impact op de mate van overlast gedurende de uitvoering van een project. In de ontwerpfase dient hier aandacht voor te zijn en nadrukkelijk rekenschap mee gehouden te worden. Ook productkeuze gaat hiermee gepaard.

De interne organisatie van Rien Weijers Dakwerken is met haar jarenlange kennis en ervaring op het gebied van particuliere en grootschalige woningrenovatie ingesteld op dergelijke vraagstukken en fungeert als betrouwbare partner van het vastgoed-, onderhoudsbedrijf of woningcoöperatie.

Volledige aanpak

Door de compleetheid binnen haar dienstverlening worden de diverse facetten die in de uiteindelijke uitvoeringsfase aan bod komen reeds in een vroeg stadium erkend, besproken en verwerkt in het plan van aanpak, in welke vorm dan ook. Dit vormt vervolgens de basis voor een complete en transparantie begroting voor de diverse onderdelen.

Diversiteit

Alles in eigen huis! Met deze slogan voegen we daad bij het woord. De diversiteit binnen de verschillende teams is groot waardoor vrijwel elk vraagstuk getackeld kan worden. Is dit niet het geval dan staat een partner die dezelfde taal spreekt klaar om in te stromen. Niet zelden is dakwerk de rode draad in de planning van een groot onderhoudsproject. Niet zelden ontstaat inefficiency doordat diverse partijen met afhankelijkheden niet dezelfde taal spreken met vertraging in het proces tot gevolg. Met eigen teams voor de diverse onderdelen moet de trein vanaf dag 1 gaan rijden en waar nodig springen er onderweg nog partijen aan boord waarbij de snelheid minimaal gelijk blijft.

Verduurzamen kan beter

‘Verduurzamen kan beter’ is een uitspraak die haar oorsprong vindt in de rol van de juiste partner voor de dakschil. Deze rol kan en moet prominent zijn, omdat de handjes die uiteindelijk de werkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats betrokken moeten zijn in de ontwerpfase waarin bewonerstevredenheid direct centraal op de agenda staat.

Neem contact met ons op