Energetisch verduurzamen

Energieneutraal wonen is comfortabel wonen, energie-neutraal wonen is de toekomst

Dakschil als motor van de energievoorziening!

Nederland is volop in beweging op het gebied van energievoorziening. Sociale huurwoningen moeten minimaal energielabel B hebben. Een enorme taak voor de 350 Nederlandse woningcorporaties met bijna 2,5 miljoen woningen in beheer. Een tweede pijler op het gebied van energietransformatie ligt in 2050: alle woningen moeten dan van het gas af zijn. Voor nieuwbouwwoningen is in 2018 de verplichting vervallen om aangesloten te worden op het gasnet. Voor bestaande woningen is er nog veel werk te doen.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies. De gecertificeerde EPA-adviseur van Rien Weijers Dakwerken bepaalt de Energie-Index (EI) van vastgoed en vertaalt dit in een label, dit alles volgens de meest recente vernieuwde richtlijnen. Hiermee geeft Rien Weijers Dakwerken de particuliere woningbezitter, maar ook vastgoedbedrijven en woningcorporaties inzicht in de kwaliteit van het woningbezit en adviseert over verbetermaatregelen die leiden tot energiebesparing, verhoging van het comfort en lagere energielasten.

Duurzame daken

Rien Weijers Dakwerken is inmiddels specialist in duurzaamheidsoplossingen. Het verwerken van hoogwaardige isolatie op hellende en platte daken draagt bij aan het woongenot en reduceert de energielasten. Met het toepassen van een isolatie wordt de onderconstructie op geschiktheid getoetst. Nogal wat woningen zijn nog voorzien van een asbesthoudend dakbeschot. Met onze partner Asbestcare saneren wij dit op een veilige manier, volledig conform de wet- en regelgeving. Met het toepassen van isolatie neemt het volume van de woning toe en is de maatregel vergunning plichtig. Rien Weijers Dakwerken ondersteunt haar klanten in dit traject middels ontwerp van benodigde detailleringen voor vergunningstrajecten.

Zonnesystemen

Met het aanbieden van hoogwaardige zonnesystemen als onderdeel van de totale dakschil worden huishoudens voor een groot deel of zelfs volledig zelfvoorzienend. Deze systemen zijn te verdelen in 4 groepen, indaks zonnepanelen, opdaks zonnepanelen, plat dakconstructies en zonnepannen.

Indaks zonnepanelen

Bij indaks zonnepanelen liggen de zonnepanelen tussen de pannen, hetzij in of op een frame, hetzij op pannenmaat bevestigd op de panlatten. De onderconstructie wordt voorzien van een hoogwaardige folie die voldoet aan de vereiste brandklasse en is volledig ventilerend.

Opdaks zonnepanelen

Bij opdaks zonnepanelen worden de zonnepanelen op beugels en rails op de dakpannen aangebracht. De dakpannen fungeren hierbij dan als een thermische schil achter de zonnepanelen.

Plat dakconstructies

De zonnepanelen op platte daken worden op daarvoor ontwikkelde draagconstructies geplaatst die zorgdragen voor optimaal rendement.

Zonnepannen

De zonnepannen zijn normale keramische pannen voorzien zijn van zonnecellen.

De engineers van Rien Weijers Dakwerken berekenen de best mogelijke opties voor de klant door, rekening houdend met esthetische voorkeuren.

Neem contact met ons op