Circulair dakconcept

Binnen de renovatieconcepten van Rien Weijers Dakwerken speelt de actuele levensduur van de dakpannen een prominente rol.

Herbestemming als prioriteit binnen afvalstromen

Binnen de renovatieconcepten van Rien Weijers Dakwerken speelt de actuele levensduur van de dakpannen een prominente rol. Dit bepaalt in overleg met de opdrachtgever de keuze voor vernieuwing of aanvulling met gebruikte pannen. Bestaande pannen worden getoetst aan een aantal criteria waarbij ook de economische levensvatbaarheid een rol speelt. Garantie en gebruikte dakpannen is lang een onmogelijke combinatie geweest. Inmiddels is dit achterhaald en kan er onder voorwaarden garantie afgegeven worden op gebruikte pannen. Dit heeft uiteindelijk een economisch en duurzaam voordeel voor alle partijen.

Het beheersen van afvalstromen in de bouw is een zeer actueel thema voor nu en in de toekomst. Er ontstaan immers altijd reststromen. In de nieuwbouw streven wij met onze partners naar minimale logistieke bewegingen in de aan- en afvoer van materialen. Door een juiste planning met vooraf besproken levermomenten worden verpakkingsmaterialen voor opslag gereduceerd of zelfs uitgesloten. Het minimale aan afval worden in overleg met de opdrachtgever gescheiden afgevoerd en waar mogelijk hergebruikt of gerecycled.

In onze renovatieconcepten staat het innemen van gebruikte pannen centraal. Uit onderzoek is gebleken dat ca. 60% een restwaarde vertegenwoordigd en opnieuw ingezet kan worden. De resterende 40% wordt met partners zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt of gerecycled waardoor er feitelijk geen echte afvalstroom meer is. Samen met onze partner Luijtgaarden geven wij invulling aan dit concept, telkens weer. Hierdoor worden processen verder geoptimaliseerd en nog beter op elkaar afgestemd.

De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in dit hele traject zeer goed mogelijk, ofwel, de verplichting om te voldoen aan Social Return on Investment (SROI) is gewaarborgd waardoor het circulaire dakconcept bijdraagt aan economisch voordeel, duurzaamheid en invulling geeft aan maatschappelijke vraagstukken.

Neem contact met ons op