Renovatie en onderhoud

Renovatie en/of verduurzamen van woningen vraagt om een totaalaanpak.

Onze werkwijze bij dakrenovatie

Renovatie en/of verduurzamen van woningen vraagt om een totaalaanpak. Onderdelen op en aan het dak zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Bij het ontwerp vooraf staat de bewoner centraal, of het de particulier op de hoek is die opdracht verstrekt of de woningcoöperatie, dat maakt geen verschil.

Het proces van verduurzamen van een enkele of serie woningen door Rien Weijers Dakwerken kenmerkt zich het beste als een trein met vele wagonnetjes. In dit proces komen veel disciplines met elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden aan bod. De interne organisatie is deskundig en neemt deel aan het ontwerp vooraf middels detaillering en een juiste en volledige kostenraming. Hierbij is rekening gehouden met een doorlooptijd voor de verschillende onderdelen wat zich later vertaalt in een gezamenlijk opgestelde definitieve planning op de bouwplaats.

In de uitvoering blijft het treintje rijden als elk onderdeel op elkaar afgestemd is, bewust is van haar taken en verantwoordelijkheden en anticipeert op onverwachte gebeurtenissen. Hij of zij die het dak sloopt is verantwoordelijk dat aan het einde van de dag het dak weer waterdicht is. Hij of zij die de zinken goot vervangt, zorgt aan het einde van de dag dat de afwatering weer voldoet aan de vooraf besproken kwaliteitskaders. Zo kan de trein blijven rijden met in elk wagonnetje een andere discipline en de uitvoerder op de bouwplaats zorgt met de klant voor de overview.

Vastigheden, ondanks dat elke woning of pand uniek is helpt dit het team in de verschillende processen. Werken met bekende producten en volgens bepaalde werkinstructies draagt dagelijks bij aan de veiligheid en kwaliteit op de bouwplaats.

Renovatie en onderhoud: onze diensten

De dienstverlening van Rien Weijers Dakwerken herbergt een breed scala van onderdelen :

 • slopen en afvoeren van bestaande dakconstructies / schoorstenen
 • sanering van asbesthoudend dakbeschot
 • toepassen van isolatie op hellende en platte daken
 • vervangen van dakkapellen
 • vervangen van dakpannen
 • vervangen van zinken goten
 • renoveren van schoorstenen
 • vervangen van dakvensters
 • toepassen van zonnepanelen
 • betimmeringen aan dakvoet en eindgevels
 • etc.
Neem contact met ons op