Nieuwbouw

Nieuwbouw en prefab. Tegenwoordig onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Nieuwbouw en prefab daken

Nieuwbouw en prefab. Tegenwoordig onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Prefab daksystemen zijn niet meer weg te denken uit de bouw als isolatie van hellende daken en hebben een enorme impuls gegeven aan de bouwsnelheid.

Veiligheid en kwaliteit bij nieuwbouw

De montage van prefab daksystemen vraagt om kundig opgeleide en ervaren medewerkers. Veiligheid en kwaliteit staan hierbij centraal. Prefab daken worden middels een hijskraan gelost van de vrachtwagen en vervolgens op het dak gehesen. Kennis van het product is essentieel om dit veilig uit te voeren. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de hoofdaannemer. Immers, deze verschaft de randvoorwaarden voor een individuele partij om werkzaamheden veilig uit te voeren, denk aan een opgeruimde bouwplaats en een steiger die voldoet aan Richtlijn steigers.

Montage

Vervolgens dient de montageploeg op de hoogte te zijn van de veilige werkmethode en juiste instructies voor de kraanmachinist. Vervolgens worden de dakelementen op het dak gehesen en bevestigd volgens de vooraf bepaalde detailleringen om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar is het in de praktijk niet.

Transparantie en duidelijkheid

Binnen de strategie van Rien Weijers Dakwerken vormen deze onderdelen een belangrijke pijler. Met de Wet Kwaliteitsborging op komst dienen processen en werkmethodes duidelijk en transparant te zijn en liefst door te werken met zoveel mogelijk dezelfde partners en klanten. Alleen zo brengen we de veiligheid en kwaliteit op een hoger niveau en zo uiteindelijk ook de klanttevredenheid.

Partner voor het complete dak

Een complete aanpak van het dak, dat past bij Rien Weijers Dakwerken. Daarin wordt zelfs zo ver gegaan dat de klant wordt verzocht om zorg te dragen voor de casco-woning en de steigervoorziening, waarna de teams met specialisten van Rien Weijers Dakwerken aan de slag kunnen. Wij monteren:

  • prefab hellende daken
  • prefab dakkapellen
  • prefab gootrekken
  • goot- en gevelafwerking met (onderhoudsvrije) beplating
  • pannenwerk
  • zonnepanelen
  • zinken goten
  • EPDM goten
  • aluminium bekleding
  • platte daken
Neem contact met ons op