Image module

Het project

Grootschalig onderhoud met veel diversiteit en aandachtspunten vanuit het ontwerp. Deels is gekozen voor volledig verduurzamen van 2-onder-1-kap woningen en deels is gekozen voor enkel het vervangen van dakkapellen door nieuwe prefab dakkapellen en vervangen van de zinken goten. Rekening houdend met het broedseizoen zijn tijdig mitigerende maatregelen getroffen, een eis vanuit de wetgeving.

De 40 woningen die verduurzaamd zijn, zijn voorzien van toepassingen die passen in de Flora & Fauna wetgeving. Zowel aan de dakvoet als aan de geveluiteinden is aandacht besteed aan nestelvoorzieningen voor de huismus. De specialisten van Rien Weijers Dakwerken hebben hier in het ontwerp rekening mee gehouden. In dit ontwerp heeft het handhaven van de levensduur van de gekozen materialen een voorname rol gespeeld.

Materialen

Qua isolatie van het hellend dak is gekozen voor Kingspan Unidek EPS dakelementen met een Rc-waarde van 6.0 en zijn Koramic VHV Vario en OVH Vario dakpannen toegepast. Voor deze pan is gekozen vanwege de variabiliteit in maatvoering, zeer geschikt voor bestaande woningen met een gewaarborgde productgarantie van 30 jaar.

Binnen het project zijn liefst 135 bestaande dakkapellen vervangen door volledig onderhoudsvrije prefab dakkapellen, voorzien van isolatie en materialen die voldoen aan de eisen van deze tijd. De binnenzijde is keurig afgewerkt door de vakspecialisten. Van belang hierbij is dat in het ontwerp rekening gehouden wordt met de juiste maatvoering, maar ook met het aanhelen van de dakkapel op een bestaande situatie.

De dakvoet van de woningen is voorzien van een nieuwe zinken mastgoot en pvc hemelwaterafvoeren. Een Rockpanel strook heeft het geheel verder onderhoudsvrij afgewerkt.

Image module

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Neem contact met ons op