Visie

Image module

Partner voor het complete dak

De bouwkolom staat bol van specialismen op elk gebied. Dit leidt tot een toename van partijen op de bouwplaats of in de wijk. Afstemmingsproblemen en de daaruit voortkomende faalkosten zijn aan de orde van de dag. De klant of de bewoner is hiervan uiteindelijk de dupe door een langer bouwproces en hogere kosten. De visie van Rien Weijers Dakwerken op het gebied van dienstverlening is glashelder: PARTNER ZIJN VOOR HET COMPLETE DAK. Waar anderen stoppen en afhaken, gaat Rien Weijers Dakwerken verder. Met specialisten voor de diverse onderdelen die hun taken naadloos op elkaar afstemmen middels een heldere communicatiestructuur wordt de doorlooptijd van een project geoptimaliseerd.

Klant staat altijd centraal

In de dienstverlening staan de behoeften en wensen van de klant centraal? Wie is onze klant? Dat is de eigenaar of bewoner van het pand! De overige partijen zijn spelers in de bouwkolom die met ons de wensen en behoeften van deze klanten helpen in te vullen. Dit betekent dat deze keuzes voor producten en diensten breed gedragen moeten worden tussen partijen om het optimale resultaat te boeken. Partijen die hiervan afwijken met nadelige gevolgen voor de uiteindelijke bewoner tot gevolg vallen vanzelf van boord. Door het streven in partnerschap voor het complete dak wordt aansluiting gezocht bij opdrachtgevers die dit omarmen en deze visie met ons delen.

Samenwerken

Bouwen en renoveren doe je nooit alleen. Er zijn diverse belanghebbende partijen te onderscheiden. De toeleverende industrie speelt een belangrijke rol. Zonder kwalitatief hoogwaardige producten die op tijd en volledig geleverd worden zullen de werkzaamheden op de bouwplaats of in de wijk stagneren. Keuze voor partijen die voldoen aan de hoge maatstaven van dienstverlening is dan ook een continu proces. Met Linex Prefab Daksystemen is er een structurele samenwerking op het gebied van prefab in de nieuwbouw. Door deze samenwerking is een klant verzekerd van volledige afstemming van het dakpakket van offerte en engineering tot en met oplevering en garanties. Transparantie is binnen samenwerken van groot belang, geen verborgen agenda’s, de kaarten open op tafel durven leggen is de sleutel tot succes. Het continu samen verbeteren en optimaliseren met als doel om de behoefte en wensen van de klant zo optimaal mogelijk in te vullen.

Duurzaam en circulair dakconcept

Het beheersen van afvalstromen in de bouw is een zeer actueel thema voor nu en in de toekomst. Er ontstaan immers altijd reststromen. In de nieuwbouw streven wij met onze partners naar minimale logistieke bewegingen in de aan- en afvoer van materialen. Door een juiste planning met vooraf besproken levermomenten worden verpakkingsmaterialen voor opslag gereduceerd of zelfs uitgesloten. Het minimale aan afval worden in overleg met de opdrachtgever gescheiden afgevoerd en waar mogelijk hergebruikt of gerecycled. In onze renovatieconcepten staat het innemen van gebruikte pannen centraal. Uit onderzoek is gebleken dat ca. 60% een restwaarde vertegenwoordigd en opnieuw ingezet kan worden. De resterende 40% wordt met partners zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt of gerecycled waardoor er feitelijk geen echte afvalstroom meer is. Samen met onze partner Luijtgaarden geven wij invulling aan dit concept, telkens weer. Hierdoor worden processen verder geoptimaliseerd en nog beter op elkaar afgestemd. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in dit hele traject zeer goed mogelijk, ofwel, de verplichting om te voldoen aan Social Return on Investment (SROI) is gewaarborgd waardoor het circulaire dakconcept bijdraagt aan economisch voordeel, duurzaamheid en invulling geeft aan maatschappelijke vraagstukken.

De mens is de maat

Het kapitaal van Rien Weijers Dakwerken wordt gevormd door de mensen die er werken. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid, motivatie en saamhorigheid staan hierbij centraal. Dit alles binnen het kader van de cultuur van het bedrijf. Deze cultuur is vorm gegeven door Rien Weijers zelf en hierbij spelen normen en waarden een belangrijke rol. Respectvol met elkaar omgaan is hierin van doorslaggevend belang en geeft richting aan het gewenste gedrag van individuen.

Dakbedekking 2020