Verbeteren & Verduurzamen

Energieneutraal wonen is comfortabel wonen, energie-neutraal wonen is de toekomst
Platte daken
Platte daken door Rien Weijers Dakwerken
Isolerende maatregelen
Isolerende maatregelen door Rien Weijers Dakwerken
Hellende daken
Hellende daken door Rien Weijers Dakwerken
Zonnepanelen en zonnepan solarsystemen
Zonnepanelen en zonnepan solarsystemen door Rien Weijers Dakwerken
Dakkapellen
Dakkapellen door Rien Weijers Dakwerken
Zinkwerk
Zinkwerk door Rien Weijers Dakwerken

Duurzame daken

Transaprente aanbieding die juist, volledig en marktconform is. Kwaliteit wardt meer een doorslaggevende factor.

Energieneutraal wonen is comfortabel wonen, energie-neutraal wonen is de toekomst. Nu de gasprijzen naar verwachting de komende jaren torenhoog zullen stijgen, en het lokaal opwekken van energie steeds meer de norm wordt, zal een 0-op-de meter-woning steeds populairder worden. Als partner van de E-novatiewinkel maakt Rien Weijers Dakwerken onderdeel uit van een samenwerkingsverband waarin gestreefd wordt naar een energie-neutrale woning in 5 stappen. Voor meer informatie : www.e-novatiewinkel.nl.

Zelfvoorzienend zijn in energieopwekking.
De toepassing van zonnepanelen op daken heeft een enorme vlucht genomen. Inmiddels zijn er talloze mogelijkheden hiertoe. Echter, niet elke situatie leent zich voor elke toepassing. Rien Weijers Dakwerken verzorgt een gedegen advies met verschillende mogelijkheden en concreet benoemde opbrengsten.

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% van de energie, die zo’n woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben. De energieprestatie van een woning gaat meestal over het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting. De eisen hieromtrent worden aangescherpt. Als co-maker van Linex Prefab daksystemen kan Rien Weijers Dakwerken voldoen elke nieuwbouw-eis. Voor meer informatie : www.linexprefabdak.com

De luchtdichtheid of luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt bepaald door de naden en kieren in de gebouwschil. In de energie prestatienorm komt dit tot uitdrukking in de karakteristieke luchtdoorlatendheid qv;10/m². De luchtdoorlatendheid mag conform het Bouwbesluit nooit meer zijn dan 200 dm³/s per 500 m³ gebouwinhoud. Rien Weijers Dakwerken heeft inmiddels diverse projecten gerealiseerd waarop luchtdichtheidseisen van toepassing zijn.

Neem contact met ons op