Image module

Het project

In samenwerking met Linex prefab Daksystemen heeft Rien Weijers Dakwerken in de prachtige nieuwbouwwijk Willemsbuiten in Tilburg een project gerealiseerd van 113 woningen.

Centraal stond de afstemming tussen opdrachtgever Van Wijnen Rosmalen, Linex en Rien Weijers Dakwerken om in een dubbele bouwstroom, 2 naast elkaar lopende deelfasen, de montage van de prefab dakelementen zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Naast de prefab daken bestond het project uit montage van alle goot- en gevelbetimmeringen in multiplex, het leveren en monteren van de dakpannen, het leveren en monteren van zinken goten en zinken randafwerkingen, het leveren en aanbrengen van indaks zonnepanelen, inclusief montage omvormers en de complete binnenaftimmering van de hellende daken.

Kenmerkend voor de uitstraling binnen het project zijn de exclusieve, door Rien Weijers geplaatste, prefab schoorstenen en siermakelaars aan de topgevels, alsmede de dakpannen op de verandadaken.

Samenwerking

Door nauwe samenwerking vanuit het voortraject, waarbij de inhoud van de werkzaamheden helder omschreven zijn geweest, heeft dit project een efficiënte doorlooptijd gehad met dank aan de verantwoordelijken binnen de verschillende partijen. Frequent overleg en een volledig inzichtelijke logistieke stroom van materialen zorgden voor een continue boomstroom.

Door de flexibele inzet van mankrachten heeft Rien Weijers Dakwerken de pieken op kunnen vangen voor de diverse onderdelen binnen haar dienstverlening. Het team van vakspecialisten van Rien Weijers Dakwerken bestond tijdens de uitvoering gemiddeld uit 12 personen.

Nieuwbouw Willemsbuiten Tilburg indaks zonnepanelen
Nieuwbouw 113 woningen Willemsbuiten Tilburg

Materialen

De dakpannen zijn afkomstig van Nelskamp en kenden een golvende uitstraling in de vorm van de H-14 dakpan en een vlakke uitstraling in de vorm van de G-10 dakpan.

Voor de indaks zonnepanelen is gekozen voor het GSE-systeem, een zeer gebruiksvriendelijk systeem waarbij na het buitenafwerken van de dakelementen de kunststof onderconstructie is geplaatst met de bekabeling. Door de openingen in de kaders is het mogelijk om vervolgens het volledige pannenwerk af te ronden alvorens de montage van de zonnepanelen plaatsvindt. Dit om kans op beschadigingen zo klein mogelijk te houden.  

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Neem contact met ons op